ONDERSTEUNING voor volwassenen

Praktische ondersteuning voor volwassenen

Bij begeleiding richten we ons op 8 leefgebieden waar een zorgplan zal worden opgesteld. Samen met de cliënt wordt gekeken naar mogelijke doelen op deze leefgebieden.

Ondersteuning

  • Concrete handvatten meegeven en praktische activiteiten inzetten om bevorderende stemmingen te creëren
  • Het aanleren van praktische en effectieve coping vaardigheden, onder andere op gebied van stressreductie en ontspanning
  • Plannen en structureren van activiteiten en dagbesteding
  • Regie en structuur in het huishouden bevorderen
  • Het organiseren van activiteiten en activatie ten behoeve van de maatschappelijke integratie en participatie.
  • Begeleiding en training met als doel het ontwikkelen van vaardigheden waardoor de kans op (reguliere) arbeid vergroot wordt
  • Begeleiding naar werk
  • Het versterken van sociale vaardigheden (kan zowel individueel als in groepsverband)
  • Het versterken van de communicatieve vaardigheden.

Soorten ondersteuning voor volwassenen:

Ondersteuning bij sociale vaardigheden

Wat houdt ondersteuning bij sociale vaardigheden in?

SOVA richt zicht op het aanleren van sociale vaardigheden om je weerbaarder en zelfstandiger te maken. Ook hierin vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat jij als individu nodig hebt en daarom wordt dit zowel individueel als in groepsverband gegeven.  

Ondersteuning bij sociale vaardigheden: is onder andere gericht op het:

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

NAAST COACHING OOK...

Ook begeleiding en coaching​

Zorgburo in Balans biedt op verschillende vraagstukken coaching en begeleiding

Zorgburo in Balans biedt ook leefstijl- en hormooncoaching

Begeleiding is bij ons op te delen in twee stukken. Ambulante begeleiding is gericht op één persoon zijn of haar eigen ontwikkeling. Thuisbegeleiding richt zich op de terugkeer vanuit opname, detentie of kliniek. Lees meer door op een van de buttons te klikken