Zorg voor jongvolwassenen

Aanbod zorg voor jongvolwassenen

Zorgburo in Balans is een zorgorganisatie die coaching, ondersteuning en begeleiding biedt. Wij bieden o.a. ambulante begeleiding, thuisbegeleiding, coaching, casemanagement en trainingen.

Dit kan zijn vanwege: psychische klachten, verslavingsproblemen, hormonale problemen, (ongeplande) zwangerschap, problemen op het gebied van werk, school, dag invulling, sociale- of  familierelaties, en sociale vaardigheden.

Wij zijn er voor jou

Waarmee kunnen wij jou helpen? Klik op een van de onderwerpen om er meer over te lezen of neem gelijk contact op

Als jongvolwassenen wil je graag een eigen plek hebben, een woning, kamer of appartement.

Bij zo’n woning komt veel kijken. Helemaal als je vanuit je omgeving niet voldoende steun kan verwachten. Er komt best wat kijken bij zelfstandig wonen, denk aan gemeente en overheids belastingen, huursubsidie aanvragen, verzekeringen, huishouden,  koken, financiën.

Bij al deze verschillende zaken kunnen wij je ondersteunen. Wij zijn erop gericht om ze jou te leren zodat je het in de toekomst zelf kunt.

Het is belangrijk voor jongvolwassenen om te ontdekken wat bij jou past. Dit doen we door samen te kijken naar jou interesses, hobby’s, opleidingen. Aan de hand hiervan gaan we samen zoeken na een passende baan, dagbesteding, of vrije tijdsactiviteiten. Dit is niet alleen goed voor je eigen ontwikkeling maar ook voor je sociale contacten. 

Wij hebben een uitgebreid netwerk op het gebied van dagbesteding binnen Twente. Daarnaast kunnen wij ook ondersteunen bij gesprekken met het UWV, gemeenten en jobcoaches. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen zoeken naar een uitdaging die echt bij jou past.

op het gebied financiën, kunnen wij bij administratie ondersteunen. Om er weer orde en overzicht in te krijgen. Ook kunnen wij ondersteunen bij het onderzoeken van regelingen, kwijtscheldingen aanvragen etc.  Wanneer wij niet kunnen helpen omdat er sprake is van hoge schulden, niet voldoende inkomen etc. dan werken wij nauw samen met bewindvoerders (zie hierover de pagina financiële dienstverlening). Samen met de bewindvoerders kunnen wij kijken wel traject het passends is voor de situatie. Wel blijven wij dan vaak in beeld voor begeleiding op andere leefgebieden. 

''Hulp bij het aanvragen van subsidies''

Onder lichamelijke gezondheid vallen veel onderdelen. Vaak denken mensen bij lichamelijk gezondheid aan sport, maar dit is niet wat wij hier bedoelen. We kijken naar jou (lichamelijke) klachten en kijken dan naar jou leefstijl.  We kijken naar jou, slaap (dag-nacht) ritme, activiteitenpatroon, voedingspatroon, rust en ontspanning en medicatie gebruik.

Bij dit leefgebied gaan we inzoomen op jou netwerk. Dit doen we door het maken van een ecogram. Waarin we samen met jou gaan kijken naar jou sociale netwerk, wie er bij jou in huis wonen en hoe de (vertrouwens)banden zijn met deze mensen. 

Daarnaast kijken we hier erg naar jou eigen kracht. Welke mensen uit jou netwerk kunnen helpend zijn voor jou, maar ook voor wie uit jou netwerk kun jij helpend zijn. We zoomen erg in op de mensen die voor jou dierbaar en belangrijk zijn. 

Zelfstandig in het leven staan

Als iemand klachten ervaart die te maken hebben met je psychische gezondheid is het soms moeilijk om de weg te vinden naar de juiste behandelaar. 

Deze weg kan ook worden ervaren als een drempel. Op dit soort momenten kunnen wij samen met jou deze weg bewandelen, wij kennen de weg en kunnen hierin begeleiden en adviseren. Ook tijdens de behandeling kunnen wij een begeleiden rol hebben (zie behandeling en opname). Daarnaast kunnen wij ook een steunende rol aannemen een behandeling is vaak intensief en dat vraagt veel van jezelf. Wij zorgen er samen met jou voor dat je goed aan je zelf blijft denken, en dat de omstandigheden zo prettig mogelijk worden ervaren. 

Wij bieden veel begeleiding en ondersteuning aan jongvolwassenen die ook een behandeling volgen binnen de GGZ, dit kan een deeltijd behandeling zijn of een opname. Tijdens de deeltijd behandeling ondersteunen wij door contact te houden met behandelaren, af en toe deel te nemen aan behandelgesprek, en door te ondersteunen bij het uitvoeren van opdrachten of oefeningen in de thuis situatie. Ook tijdens of na een opname kunnen wij begeleiding bieden bij een terug keer naar huis. Hierin kijken wij vooral na de drempels die jij ervaart bij de terug keer en proberen we deze zoveel mogelijk te verkleinen. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het opstellen van een signaleringsplan en risicoanalyse.