ONDERSTEUNING voor oUDEREN

Ondersteuning voor ouderen

Zorgburo in Balans is een zorgorganisatie die specialistische ondersteuning, begeleiding en coaching voor ouderen biedt. Wij bieden ambulante begeleiding, thuisbegeleiding, casemanagement, trainingen, hoormooncoaching en leefstijlcoaching gericht op ouderen.

Dit kan zijn vanwege: psychische klachten, verslavingsproblemen, hormonale problemen,  problemen op het gebied van werk, daginvulling, sociale- of  familierelaties, sociale vaardigheden etcetera.

old age, pensioners, elder

Soorten ondersteuning voor ouderen:

Case management

Wat is casemanagement?

Het doel van thuisbegeleiding is om mensen te helpen structuur in het dagelijks leven te brengen. 

Daarnaast richt thuisbegeleiding zich op de terugkeer als je vanuit een opname, detentie of kliniek weer naar huis gaat. Wij ondersteunen je dan bij de dagelijkse bezigheden waar je tegen aanloopt om zo te voorkomen dat je weer in een opname, detentie of kliniek terecht komt. 

Thuisbegeleiding is gericht op:

Ondersteuning bij sociale vaardigheden (SOVA)

Wat houdt ondersteuning bij sociale vaardigheden in?

SOVA richt zicht op het aanleren van sociale vaardigheden om je weerbaarder en zelfstandiger te maken. Ook hierin vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat jij als individu nodig hebt en daarom wordt dit zowel individueel als in groepsverband gegeven.  

Ondersteuning bij sociale vaardigheden: is onder andere gericht op het:

Casemanagement

SOVA-training

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

Naast ondersteuning voor ouderen...

Ook begeleiding en coaching​

Zorgburo in Balans biedt op verschillende vraagstukken coaching en begeleiding voor ouderen. Denk hierbij aan leefstijl- en hormooncoaching

Begeleiding is bij Zorgburo in Balans op te delen in twee stukken. Ambulante begeleiding is gericht op één persoon zijn of haar eigen ontwikkeling. Thuisbegeleiding richt zich op de terugkeer vanuit opname, detentie of kliniek. Lees meer door op een van de buttons te klikken