vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Voor klachten verwijzen wij u graag naar het klachtenreglement.
De onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon is te bereiken op de volgende manier:

Telefoon:
06-30686762

E-mail:
klacht@dichtbij.coop

Per post:
Postbusnummer 1782, 9701 BT Groningen.