Andere zorgprofessionals

Soms kan het zo zijn dat je je niet helemaal thuis voelt bij ons. Als er geen klik is of om wat voor reden dan ook verwijzen we je graag door naar andere zorgprofessionals, zodat we het initële doel toch na kunnen streven middels een andere persoon. Andere zorgprofessionals staan hieronder beschreven.