wij helpen je verder

Andere zorgprofessionals

Wij hebben binnen de coöperatie verschillende expertises die ingezet kunnen worden voor behandelingen of diagnostiek zoals een gedragswetenschappers en psychologen. Dit om een zo goed mogelijk beeld en begeleidingstraject te kunnen opzetten.

Andere specialisten binnen ons multidisciplinair netwerk

Wij als ambulante begeleiders werken veel samen met verschillende professionals.
Dit om de begeleiding zo klein mogelijk te houden maar jou/u toch de mogelijkheden van een multidisciplinair team te bieden.

 

  • Denk hierbij aan:
  • Gedragsdeskundigen
  • Psychologen
  • Bewindvoerders
  • WMO- consulenten/
  • Wijkcoaches
  • Behandelaren
  • (gezins)coaches.