andere zorgprofessionals

Onze zorgprofessionals

Soms kan het zo zijn dat je je niet helemaal thuis voelt bij ons. Als er geen klik is of om wat voor reden dan ook verwijzen we je graag door naar andere zorgprofessionals, zodat we het initële doel toch na kunnen streven middels een andere persoon. Andere zorgprofessionals staan hieronder beschreven.

ONTMOET HET TEAM VAN ZORGBURO IN BALANS
Ontmoet Esther

'' Ik vind het belangrijk om anderen te helpen en te ondersteunen daar waar zij dat zelf (tijdelijk) niet voldoende kunnen. ''

Coaching

In 2020 ben in afgestudeerd als hormooncoach. Ik vind het belangrijk om te kijken of lichamelijke en psychische klachten op een zo natuurlijk mogelijke manier aangepakt kunnen worden.

Ambulant begeleider

Sinds 2015 ben ik werkzaam als ambulant begeleider.Wat ik zie is dat in het begin we vaak taken overnemen van de client, op het moment dat iemand hulp zoekt is het vaak omdat ze zelf oververmoeid, uitgeblust zijn of door de bomen het bos niet meer zien. We zorgen er wel voor dat alle stappen die tijdens de begeleiding worden gezet in overleg gaan met de client. Het is en blijft jou leven en dat jezelf de regie houdt vinden wij dan ook erg belangrijk. We werken aan doelen, die jou stap voor stap, zelfstandiger en zelfverzekerder zullen maken. Daar waar mogelijk is het dan ook de bedoeling dat je weer geheel zelfstandig je leven gaat leiden. Zonder begeleiding.

SOVA Trainer

In 2017 ben ik train de trainer, hierin heb ik geleerd hoe ik op een goede manier groepstraining kan geven op het gebied van sociale vaardigheden (SOVA)

Zorgcoordinator

Als zorgcoordinator kijk ik samen jou welke zorgomvang het passendst is voor jou. Ik ondersteun hierin ook bij de gesprekken met de gemeente(Wmo/wijcoaches) en het CIZ.

Esther Plaggenmars

Werkzaam bij Zorgburo in Balans sinds 2015. Esther heeft de opleiding ''Maatschappelijk werk en dienstverlening en hormooncoach'' gevolgd. Esther is gespecialiseerd in. Ambulante begeleiding en Coaching.

Dennis

Werkzaam bij Zorgburo in Balans sinds 2018. Dennis heeft de opleiding ''Sociaal agogisch werk - persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen'' gevolgd en diverse cursussen. Dennis is gespecialiseerd in Ambulante begeleiding en ondersteuning.

ONTMOET HET TEAM VAN ZORGBURO IN BALANS
Ontmoet Dennis

'' Ik ben erg dankbaar dat ik mijn cliënten iedere dag weer kan helpen, hetzij sociale vaardigheden of hormooncoaching. ''

Ambulante begeleiding

Wij bieden begeleiding bij onder andere psychische klachten en verslavingsproblemen.

Maatschappelijke ondersteuning

Wij bieden ondersteuning bij algemene problemen, denk hierbij aan participatie, deelname aan de maatschappij. Daarbij bieden wij ondersteuning bij casemanagement, hierbij kun je denken aan terugkeer vanuit kliniek of detentie. Ondersteuning bij (ongeplande) zwangerschappen