Zorg voor jongvolwassenen

Ondersteuning
voor jongvolwassenen

Zorgburo in Balans is een zorgorganisatie die specialistische ondersteuning en begeleiding biedt. Wij bieden ambulante begeleiding, thuisbegeleiding, casemanagement en trainingen voor jou.

 

Ondersteuning

Bij ondersteuning kijken we net zoals bij begeleiding naar de 7 leefgebieden Alleen bij ondersteuning is de in te zetten begeleiding wat minder intensief, denk hierbij aan WMO- ondersteuningstraject. 

7 leefgebieden:

Soorten ondersteuning voor jongvolwassenen

Case management

Wat is casemanagement?

Casemanagement voor jongvolwassenen richt zich op de ondersteuning bij het houden van overzicht van afspraken met derden. Iemand ondersteun jou bij het voorbereiden van gesprekken met bijvoorbeeld het UWV, de gemeente en overige instanties. 

Bij casemanagement ondersteunt de hulpverlener de cliënt om zoveel mogelijk overzicht en regie te houden. Hierdoor ontstaat er voor de cliënt rust en duidelijkheid.

Casemanagement is gericht op:

Praktische hulpverlening

Wat houdt praktische hulpverlening in?

Ondersteuning bij de administratie, huishouden, structuur, leefstijl, maatschappelijke voorzieningen en aanvragen zoals: voedselbank, tegemoetkomingen. gemeenten enz.

Thuisbegeleiding is gericht op:

Ondersteuning bij aanvragen van maatschappelijke voorzieningen zoals:

Praktische hulpverlening

Ambulante ondersteuning

E-health ondersteuning

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

Naast ondersteuning ook

Begeleiding en coaching​

Zorgburo in Balans biedt ook begeleiding en coaching voor jongvolwassenen

Wij bieden leefstijl- en hormooncoaching

Begeleiding is bij ons op te delen in twee stukken. Ambulante begeleiding is gericht op één persoon zijn of haar eigen ontwikkeling. Thuisbegeleiding richt zich op de terugkeer vanuit opname, detentie of kliniek. Lees meer door op een van de buttons te klikken