Begeleiding voor volwassenen

Begeleiding voor volwassenen

Bij begeleiding richten we ons op 8 leefgebieden waar een zorgplan zal worden opgesteld. Samen met de cliënt wordt gekeken naar mogelijke doelen op deze leefgebieden.

Zorgplan voor volwassenen:

Bij begeleiding is het doel om de cliënt weer in zijn of haar eigen kracht te zetten. We gaan ons focussen op zelfstandigheid en op groei van het zelfvertrouwen. Het streven is om de cliënt weer volledige regie te laten hebben over het leven.  

Begeleiding in de praktijk

Het 8-fasenmodel bestaat uit de volgende fasen:

  1. Aanmeldingsfase: eerste contact cliënt – hulpverlener
  2. Intakefase: kennismaking cliënt – instelling
  3. Startfase: opbouw hulpverlening aan cliënt
  4. Analysefase: analyse van functioneren op de zeven leefgebieden
  5. Planningsfase: opstellen van begeleidingsplan
  6. Uitvoeringsfase: uitvoering van begeleidingsplan
  7. Evaluatiefase: terugblik op uitvoeringsfase
  8. Uitstroomfase: afronding van hulpverlening

Daarnaast hebben we bij volwassenen zorg vaak te maken met een gezin of langere relatie.

We richten ons dan op het gezin in één plan met één regisseur en jij als client bent de regisseur van jou/jullie gezin.  

Daarnaast zijn er vaak meerdere hulpverleners betrokken bij het gezin waardoor we zo nauwgezet samenwerken. Dit kan door middel van casemanagement maar ook door MDO’s (multi-disciplineer overleg) en te zorgen dat we kunnen werken vanuit 1 plan. Dit houdt de hulpverlening overzichtelijk voor de client.

Het resultaat van onze begeleiding

Iedere fase kent specifieke doelen en werkwijzen om de kracht van de cliënt te versterken. De vier fasen in het midden vormen de kern: het inventariseren van krachten en werken aan begeleidingsdoelen.

Het hoofddoel van deze methode is dat de cliënt samen met begeleiding doelen stelt die hij kan bereiken. In geval van jongvolwassenen is het ook gericht op het bereiken van een grotere zelfredzaamheid en signaleringsvermogen van eigen klachten. Waardoor er een betere stabiliteit ontstaat.

Kortom: We gaan aan de slag om de cliënt weer in zijn of haar eigen kracht te zetten.

Soorten begeleiding voor volwassenen:

Thuisbegeleiding voor volwassenen

Wat is thuisbegeleiding?

Het doel van thuisbegeleiding is om je te helpen om structuur in het dagelijks leven te brengen. 

Daarnaast richt thuisbegeleiding zich op de terugkeer naar huis vanuit een opname, detentie of kliniek. Wij begeleiden je bij de dagelijkse bezigheden om op deze wijze toekomstige detentie, opname in een kliniek te voorkomen. 

Thuisbegeleiding is gericht op:

Ambulante begeleiding voor volwassenen

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is gericht op één persoon en zijn of haar eigen ontwikkeling. Deze begeleiding is gericht op bevordering van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. 

Ambulante begeleiding is gericht op de cliënt zijn of haar:

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

NAAST COACHING OOK...

Ook ondersteuning en coaching voor volwassenen

Zorgburo in Balans biedt op verschillende vraagstukken coaching en begeleiding

Zorgburo in Balans biedt op verschillende onderwerpen ondersteuning. Onder andere casemanagement en sociale vaardigheden (SOVA).

Zorgburo in Balans biedt ook leefstijl- en hormooncoaching