klachten

Klachtenreglement

In het document dat u hebt verstrekt, wordt de Klachtenregeling van Coöperatie Dichtbij U.A. uiteengezet. Deze regeling biedt een gestructureerde aanpak voor het omgaan met klachten en ontevredenheid van cliënten binnen de organisatie. Het document bevat gedetailleerde bepalingen en procedures met betrekking tot het indienen, behandelen en oplossen van klachten, en het benadrukt de belangrijke rol van de klachtenfunctionaris en de Raad van Bestuur in dit proces. De regeling is bedoeld om transparantie, vertrouwen en kwaliteit van zorg te waarborgen binnen Coöperatie Dichtbij U.A.