Privacy

Privacybeleid

Dit Privacyreglement betreft de Coƶperatie Dichtbij U.A., dat opgesteld is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Het reglement definieert de omgang met persoonsgegevens binnen de organisatie, waarbij de bescherming van privacy centraal staat. Het reglement richt zich op verschillende aspecten, waaronder de rechten van betrokkenen, de verantwoordelijkheden van de organisatie, en de procedures voor gegevensverwerking en -opslag. Deze inleiding biedt een overzicht van de belangrijkste begrippen en bepalingen zoals opgenomen in het reglement, waaronder definities van persoonsgegevens, de doeleinden van gegevensverwerking, toestemmingsvereisten, en de verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging. Tevens worden de procedures voor melding van gegevensverwerking en het indienen van klachten besproken. Dit reglement is van kracht sinds 1 juni 2011 en is toegankelijk voor alle betrokkenen binnen de organisatie.