Begeleiding voor OUDEREN

Begeleiding voor ouderen

Bij begeleiding is het doel om de cliënt weer in hun eigen kracht te zetten. We gaan ons focussen op zelfstandigheid en op groei van het zelfvertrouwen. Het streven is om de cliënt weer volledige regie te laten hebben over het leven.  

old age, pensioners, elder

“ Je bent nooit te oud om…. een doel te stellen’’

Ook bij ouderen richten we onze begeleiding op het bevorderen van van je zelfvertrouwen, zelfstandigheid, en zelfredzaamheid.

Echter kun je als oudere door samenloop van omstandigheden het gevoel hebben dat je de controle over  je leven of je gezin verliest. 

Wanneer begeleiding?
Vaak kun je een beroep doen op je omgeving maar wanneer dit niet mogelijk is, of wanneer er meer nodig is. Kun je een beroep doen op begeleiding. Samen met jou en jou gezin kijken we naar de knelpunten en maken we een plan eventueel met uw netwerk om te kijken hoe we hier het beste aan kunnen werken. Dit doen we op verschillende leefgebieden.

Persoonlijke begeleiding
Wij werken systeemgericht waardoor we jou netwerk zoveel mogelijk proberen te betrekken bij de begeleiding en het behalen van jou doelen.

Dit betekend ook dat wij als begeleiders kunnen bijspringen wanneer uw mantelzorg te erg wordt belast om het zo voor uw mantelzorger haalbaar te houden.

Wij denken met je mee
Soms is het niet mogelijk om te praten over (haalbare)doelen. Dit omdat u te maken heeft gekregen met een handicap of beperking. De begeleiding zal dan gericht zijn op het leren omgaan met uw handicap of beperking. We kijken dan juist naar wat u wel kunt in plaats van wat u niet (meer) kunt.

Volgt u een behandeling binnen de GGZ of de verslavingszorg? Of wilt u begeleiding richting een behandeling ook dan kunnen wij helpen om de juiste stappen te zetten. Daarnaast kunnen wij helpen de geleerde theorieën, technieken, opdrachten toe te passen in de thuissituatie. Daarnaast kunnen wij na de behandeling in beeld blijven om te ondersteunen de situatie thuis stabiel te houden.

Begeleiding kan op 2 manieren worden aangevraagd via de WMO (gemeente) Wet maatschappelijk ondersteuning. We hebben het dan over begeleiding en ondersteuning die bijv. 2x per week plaats vindt hiervoor wordt er samen met de Wijk of WMO consulent een ondersteuningsplan opgesteld.

24/7 stand-by zorg
Daarnaast is er nog de WLZ Wet langdurige zorg. Op dit moment hebben we het over 24 uurs begeleiding (MPT Modulair pakket thuis of VPT Voltijd pakket thuis) Dit betekend dat er 24 uur per dag iemand voor u beschikbaar/bereikbaar en in de nabijheid is. U woont wel zelfstandig maar voor uw gezondheid is het belangrijk dat er wel iemand in zeer korte tijd bij u kan zijn. Daarnaast is er vrijwel dagelijks een contact moment met begeleiding.

Gericht op zelfstandigheid
Deze zorg is er meer op gericht om u zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. De in te zetten zorg kan erg divers zijn. Zo kunnen wij als organisatie ‘coördinator zorg’ worden waarin we kunnen zorgen dat er team om u heen wordt gezet van begeleiders, verzorgende, verpleegkundigen, huishoudelijk hulpen. Die allemaal werken aan het zelfde doel uw situatie zo stabiel en zelfstandig mogelijk te houden en u te begeleiden en te ondersteunen.

Casemanager
Tot slot kunt u als oudere te maken krijgen met veel zorgverleners te gelijk. Wanneer het u te veel wordt kunt u een beroep doen op ons als casemanager. We zorgen samen met u voor overzicht, duidelijkheid en zorgen dat u de regie houd of terugkrijgt over uw eigen leven. Zodat u het in de toekomst weer zelf kunt doen.

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

NAAST begeleiding voor ouderen OOK...

Ook ondersteuning en coaching

Zorgburo in Balans biedt op verschillende vraagstukken coaching en ondersteuning

Zorgburo in Balans biedt op verschillende onderwerpen ondersteuning. Bijvoorbeeld het leren omgaan met een handicap of beperking, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van een zinvolle daginvulling. Ook ondersteuning wij bij persoonlijke verzorging, huishouden, administratie en financiën om zelfredzaamheid te versterken.

Zorgburo in Balans biedt ook leefstijl- en hormooncoaching