ONDERSTEUNING voor oUDEREN

Ondersteuning voor ouderen

Zorgburo in Balans is een zorgorganisatie die specialistische ondersteuning, begeleiding en coaching voor ouderen biedt. Wij bieden ambulante begeleiding, thuisbegeleiding, casemanagement, trainingen, hoormooncoaching en leefstijlcoaching gericht op ouderen.

Dit kan zijn vanwege: psychische klachten, verslavingsproblemen, hormonale problemen,  problemen op het gebied van werk, daginvulling, sociale- of  familierelaties, sociale vaardigheden etcetera.

old age, pensioners, elder

Soorten ondersteuning voor ouderen:

Case management

Wat is casemanagement?

Het doel van thuisbegeleiding is om mensen te helpen structuur in het dagelijks leven te brengen. 

Daarnaast richt thuisbegeleiding zich op de terugkeer als je vanuit een opname, detentie of kliniek weer naar huis gaat. Wij ondersteunen je dan bij de dagelijkse bezigheden waar je tegen aanloopt om zo te voorkomen dat je weer in een opname, detentie of kliniek terecht komt. 

Thuisbegeleiding is gericht op:

Ondersteuning bij sociale vaardigheden (SOVA)

Wat houdt ondersteuning bij sociale vaardigheden in?

SOVA richt zicht op het aanleren van sociale vaardigheden om je weerbaarder en zelfstandiger te maken. Ook hierin vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat jij als individu nodig hebt en daarom wordt dit zowel individueel als in groepsverband gegeven.  

Ondersteuning bij sociale vaardigheden: is onder andere gericht op het:

Casemanagement

SOVA-training

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

Naast ondersteuning voor ouderen...

Ook begeleiding en coaching​

Zorgburo in Balans biedt op verschillende vraagstukken coaching en begeleiding voor ouderen. Denk hierbij aan leefstijl- en hormooncoaching

Begeleiding is bij Zorgburo in Balans op te delen in twee stukken. Ambulante begeleiding is gericht op één persoon zijn of haar eigen ontwikkeling. Thuisbegeleiding richt zich op de terugkeer vanuit opname, detentie of kliniek. Lees meer door op een van de buttons te klikken

ONDERSTEUNING voor volwassenen

Praktische ondersteuning voor volwassenen

Bij begeleiding richten we ons op 8 leefgebieden waar een zorgplan zal worden opgesteld. Samen met de cliënt wordt gekeken naar mogelijke doelen op deze leefgebieden.

Ondersteuning

  • Concrete handvatten meegeven en praktische activiteiten inzetten om bevorderende stemmingen te creëren
  • Het aanleren van praktische en effectieve coping vaardigheden, onder andere op gebied van stressreductie en ontspanning
  • Plannen en structureren van activiteiten en dagbesteding
  • Regie en structuur in het huishouden bevorderen
  • Het organiseren van activiteiten en activatie ten behoeve van de maatschappelijke integratie en participatie.
  • Begeleiding en training met als doel het ontwikkelen van vaardigheden waardoor de kans op (reguliere) arbeid vergroot wordt
  • Begeleiding naar werk
  • Het versterken van sociale vaardigheden (kan zowel individueel als in groepsverband)
  • Het versterken van de communicatieve vaardigheden.

Soorten ondersteuning voor volwassenen:

Ondersteuning bij sociale vaardigheden

Wat houdt ondersteuning bij sociale vaardigheden in?

SOVA richt zicht op het aanleren van sociale vaardigheden om je weerbaarder en zelfstandiger te maken. Ook hierin vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat jij als individu nodig hebt en daarom wordt dit zowel individueel als in groepsverband gegeven.  

Ondersteuning bij sociale vaardigheden: is onder andere gericht op het:

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

NAAST COACHING OOK...

Ook begeleiding en coaching​

Zorgburo in Balans biedt op verschillende vraagstukken coaching en begeleiding

Zorgburo in Balans biedt ook leefstijl- en hormooncoaching

Begeleiding is bij ons op te delen in twee stukken. Ambulante begeleiding is gericht op één persoon zijn of haar eigen ontwikkeling. Thuisbegeleiding richt zich op de terugkeer vanuit opname, detentie of kliniek. Lees meer door op een van de buttons te klikken

Zorg voor jongvolwassenen

Ondersteuning
voor jongvolwassenen

Zorgburo in Balans is een zorgorganisatie die specialistische ondersteuning en begeleiding biedt. Wij bieden ambulante begeleiding, thuisbegeleiding, casemanagement en trainingen voor jou.

 

Ondersteuning

Bij ondersteuning kijken we net zoals bij begeleiding naar de 7 leefgebieden Alleen bij ondersteuning is de in te zetten begeleiding wat minder intensief, denk hierbij aan WMO- ondersteuningstraject. 

7 leefgebieden:

Soorten ondersteuning voor jongvolwassenen

Case management

Wat is casemanagement?

Casemanagement voor jongvolwassenen richt zich op de ondersteuning bij het houden van overzicht van afspraken met derden. Iemand ondersteun jou bij het voorbereiden van gesprekken met bijvoorbeeld het UWV, de gemeente en overige instanties. 

Bij casemanagement ondersteunt de hulpverlener de cliënt om zoveel mogelijk overzicht en regie te houden. Hierdoor ontstaat er voor de cliënt rust en duidelijkheid.

Casemanagement is gericht op:

Praktische hulpverlening

Wat houdt praktische hulpverlening in?

Ondersteuning bij de administratie, huishouden, structuur, leefstijl, maatschappelijke voorzieningen en aanvragen zoals: voedselbank, tegemoetkomingen. gemeenten enz.

Thuisbegeleiding is gericht op:

Ondersteuning bij aanvragen van maatschappelijke voorzieningen zoals:

Praktische hulpverlening

Ambulante ondersteuning

E-health ondersteuning

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

Naast ondersteuning ook

Begeleiding en coaching​

Zorgburo in Balans biedt ook begeleiding en coaching voor jongvolwassenen

Wij bieden leefstijl- en hormooncoaching

Begeleiding is bij ons op te delen in twee stukken. Ambulante begeleiding is gericht op één persoon zijn of haar eigen ontwikkeling. Thuisbegeleiding richt zich op de terugkeer vanuit opname, detentie of kliniek. Lees meer door op een van de buttons te klikken

ONDERSTEUNING voor jonge (aanstaande) ouders

Ondersteuning voor jonge (aanstaande) ouders

Zorgburo in Balans is een zorgorganisatie die specialistische ondersteuning en begeleiding biedt. Wij bieden ambulante begeleiding, thuisbegeleiding, casemanagement en trainingen voor u en/of uw gezin.

Dit kan zijn vanwege: psychische klachten, verslavingsproblemen, hormonale problemen, (ongeplande) zwangerschap, problemen op het gebied van werk, school, dag invulling, sociale- of  familierelaties, sociale vaardigheden of op

adults, couple, together

Soorten ondersteuning voor jonge aanstaande ouders:

Case management

Wat is casemanagement?

Het doel van thuisbegeleiding is om mensen te helpen structuur in het dagelijks leven te brengen. 

Daarnaast richt thuisbegeleiding zich op de terugkeer als je vanuit een opname, detentie of kliniek weer naar huis gaat. Wij ondersteunen je dan bij de dagelijkse bezigheden waar je tegen aanloopt om zo te voorkomen dat je weer in een opname, detentie of kliniek terecht komt. 

Thuisbegeleiding is gericht op:

Ondersteuning bij sociale vaardigheden (SOVA)

Wat houdt ondersteuning bij sociale vaardigheden in?

SOVA richt zicht op het aanleren van sociale vaardigheden om je weerbaarder en zelfstandiger te maken. Ook hierin vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat jij als individu nodig hebt en daarom wordt dit zowel individueel als in groepsverband gegeven.  

Ondersteuning bij sociale vaardigheden: is onder andere gericht op het:

Ongeplande zwangerschappen

Wat houdt ondersteuning bij ongeplande zwangerschappen in?

Het doel van thuisbegeleiding is om mensen te helpen structuur in het dagelijks leven te brengen. 

Daarnaast richt thuisbegeleiding zich op de terugkeer als je vanuit een opname, detentie of kliniek weer naar huis gaat. Wij ondersteunen je dan bij de dagelijkse bezigheden waar je tegen aanloopt om zo te voorkomen dat je weer in een opname, detentie of kliniek terecht komt. 

Thuisbegeleiding is gericht op:

Voor cliënten

Meer informatie gewenst over een van onze soorten hulpverlening?

Voor gemeenten

 Wil je als gemeente meer informatie over onze diensten? Bekijk gerust onze contactpagina.

Ervaringen van anderen

Lees hier ervaringen van cliënten waar wij zorg voor hebben gedragen.

NAAST COACHING OOK...

Ook begeleiding en coaching​

Zorgburo in Balans biedt op verschillende vraagstukken coaching en begeleiding

Zorgburo in Balans biedt ook leefstijl- en hormooncoaching

Begeleiding is bij ons op te delen in twee stukken. Ambulante begeleiding is gericht op één persoon zijn of haar eigen ontwikkeling. Thuisbegeleiding richt zich op de terugkeer vanuit opname, detentie of kliniek. Lees meer door op een van de buttons te klikken