Zorgburo in Balans

Begeleiding en OndersteuningKlachtencommissie

Omdat Zorgburo in Balans aangesloten is bij de coöperatie Dichtbij/ thuiszorg dichtbij. Kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtencommissie. Hier naast vindt u het klachtenreglement. 

Cliënten kunnen contact opnemen met de Klachtencommissie door een mail te sturen naar: klacht@dichtbij.coop of door een brief te sturen naar:

Coöperatie Dichtbij, T.a.v. Klachtencommissie, postbus 1618, 9701 BP, Groningen