Zorgburo in Balans

Begeleiding en OndersteuningSoorten begeleiding en ondersteuning

  • Ambulante begeleiding 

Ambulante begeleiding is gericht op één persoon en zijn of haar eigen ontwikkeling. Deze begeleiding is gericht op bevordering van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. 

  • Thuisbegeleiding

Het doel van thuisbegeleiding is mensen te helpen om structuur in het dagelijks leven te brengen waardoor problemen verminderen of erger wordt voorkomen. Daarnaast richt thuisbegeleiding zich op de terugkeer als u vanuit een opname, detentie of kliniek terug keert naar huis. Wij ondersteunen u dan bij de dagelijkse dingen waar u tegen aanloopt om zo te helpen voorkomen dat u weer in een opname, detentie of kliniek terecht komt. 

  • (intensieve systeem) Casemanagement

Samen met u begeleider houdt u overzicht, hij ondersteund u door mee te gaan met afspraken. Afspraken te organiseren waar alle betrokkenen bij aanwezig zullen zijn zodat er voor u en/of uw gezin wordt gewerkt vanuit 1 plan. Dit wordt vaak ingezet als er sprake is van meerdere hulpverleners binnen 1 gezin of rondom 1 persoon. Dit wordt ingezet om zo meer overzicht en regie voor u te creëren zodat u meer rust en ontspanning hebt. 

Intensieve systeem casemanagement wordt tevens toegepast als er tijdens een zwangerschap sprake is van psychische of andere zwangerschap gerelateerde problemen. Hierin kijkt de casemanager samen met het gezin na hoe de zorg zoals bijv. die van de verloskundige/ gynaecoloog  en/of het pop team. Zoveel  mogelijk na de wens van het gezin kan worden ingericht. Onze collega Esther is hierin gespecialiseerd wil jij hier meer informatie kan u direct contact met haar opnemen via 0615608296 (Hierop kan ook ge- Whatsappt worden) of via de mail esther@zorgburoinbalans.nl) 


  • Sociale vaardigheden

SOVA richt zicht op het aanleren van sociale vaardigheden om u weerbaarder en zelfstandiger te maken. Ook hierin vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt na wat u als individu nodig bent en daarom wordt dit zowel individueel als in groepsverband gegeven.